Stagebureau

Welkom bij het Stagebureau

Op De Pijler leer je veel door te doen.
Op school bij de praktijkvakken, maar ook tijdens de stages. Al in het eerste jaar van De Pijler krijg je het vak stagevoorbereiding, je leert wat er van je verwacht wordt als het gaat om samenwerken met anderen. In de jaren daarna volg je één interne stage en externe stages.

De externe stage is bij een bedrijf. De Pijler heeft een groot netwerk van bedrijven waar je in de echte beroepspraktijk verder kunt ontdekken waar je goed in bent en waar je vakspecifieke kennis kunt opdoen.
Uitstroom naar werk is een belangrijk uitgangspunt bij het vormgeven van het onderwijsaanbod van Praktijkschool De Pijler.

Wij willen dat zo veel mogelijk leerlingen de school verlaten met een baan. Voor sommige leerlingen is praktijkonderwijs eindonderwijs, anderen stromen uit naar een Mbo-opleiding.

Nadat je De Pijler hebt verlaten, volgen wij nog twee jaar lang of het goed met je gaat. Wij vinden het belangrijk om te weten of je dan werkt, studeert of een dagbesteding hebt. In deze twee jaar kan De Pijler nog helpen bij het vinden van werk, het behouden van een baan of bij een studiekeuze.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl