Missie

De Pijler biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die belemmeringen ondervinden in hun leer- en ontwikkelingsproces door orthopedagogisch en orthodidactisch handelen in een veilig, respectvol en inspirerend leerklimaat d.m.v. gepersonaliseerde onderwijstrajecten. Het doel is optimaal bij de mogelijkheden van de leerling aan te sluiten en te zorgen voor passende en duurzame deelname aan (vervolg-) onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving .

Visie

De Pijler wil een school zijn waar leerlingen, ouders en anderen zich veilig, welkom en thuis voelen. De basis is heldere communicatie met ouders en leerlingen. Als gevolg daarvan worden afspraken gemaakt die leiden tot realisatie van onderwijs (-ondersteunings-) arrangementen. Het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen is hierbij leidend. Continuïteit in bedrijfsvoering leidt tot een stabiel leer- en leefklimaat.

Kernwaarden

Iedereen op De Pijler is welkom en wordt veiligheid geboden.

De Pijler werkt gericht aan de zelfstandigheid van de leerlingen, niet alleen op het terrein van toekomstig werk, maar ook ten aanzien van de zelfredzaamheid in het dagelijks leven. De leerling is eigenaar van zijn ontwikkelingstraject (OPP/IOP). Leerlingen leren hun potentieel actief en zelfstandig te gebruiken.

De leerlingen worden geprikkeld vanuit een contextrijke omgeving en inspirerende en vernieuwende leersituaties verantwoording te nemen; door gepersonaliseerd en beroepsgericht onderwijs worden de leerlingen voorbereid op een plaats in de maatschappij. De individuele mogelijkheden, talenten en intrinsieke motivatie van een leerling zijn bepalend voor de inrichting van het individuele onderwijs- en ondersteuningsarrangement. Het ontwikkelperspectief is leidend.

Onderwijs op de Pijler is aan voortdurende cyclische verbetering onderhevig.

De Pijler werkt samen in de keten van onderwijs, zorg, dagbesteding en arbeid en creëert kansen in de regio, in samenwerking met partners.

Medewerkers hebben specifieke competenties en worden gestimuleerd zich blijvend te ontwikkelen.

De bedrijfsvoering en inrichting van de organisatie zorgen voor continuïteit.

De Pijler investeert in het thema duurzaamheid, zowel fysiek in de school als in de relatie.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT