Visie

We begeleiden jongeren met slimme handen om te worden wie ze kunnen zijn zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

We creëren een veilige omgeving waarin onze kwetsbare leerlingen mogen zijn wie ze zijn en worden wie ze kunnen zijn.  

Met voor elke leerling een gepersonaliseerd onderwijs- en ondersteuningsaanbod bereiden we ze voor op een beroep dat past bij hun persoonlijke talenten, interesses en mogelijkheden en maken we ze zelfredzaam op het gebied van leren, werken, wonen, vrije tijd, burgerschap en omgaan met de digitale wereld. 

De leerling is eigenaar van zijn ontwikkelingstraject (OPP). Onze medewerkers zijn primair pedagoog en gaan relaties aan met onze kwetsbare leerlingen. Pas als er verbinding gemaakt is, vindt er overdracht van kennis en vaardigheden plaats.

Het zwaartepunt ligt in de praktijk en is gericht op vaardigheden; een groot deel van de opleiding bestaat uit stage: onze leerlingen leren vooral door te doen. De leerling moet binnen én buiten de school leren leren (competentiegericht en focus op resultaat); leren leven (de sociaal- emotionele ontwikkeling is onderdeel van het leertraject) en leren kiezen (zelfstandigheid, eigenaarschap).

Missie

We leiden onze leerlingen op voor een beroep met toekomst waarbij ze hun slimme handen goed kunnen gebruiken. We halen de samenleving de school binnen om onze leerlingen nog beter voor te bereiden op een zelfstandige plek in die samenleving.  

Onze medewerkers worden begeleid en geschoold om de nieuwste ontwikkelingen te volgen. 

We passen ons onderwijsprogramma, ons personeelsbestand en de inrichting van ons gebouw aan op basis van ontwikkelingen in de samenleving en op basis van actieve communicatie tussen ons stagebureau/ onze school en bedrijven en instellingen uit de regio.

We werken intensief samen met ouders/verzorgers en andere onderwijs- zorg, en arbeid gerelateerde partners in de omgeving. 

Kernwaarden

De Pijler deelt de kernwaarden van Stichting Samenwerkingsschool. Deze kernwaarden hebben we als volgt uitgewerkt naar de context van onze school:

Toegankelijk: We heten iedereen van harte welkom.

Betrouwbaar: We doen wat we beloven.

Daadkracht: We durven te doen wat het beste is voor elke leerling.

Nieuwsgierig: We zijn op zoek naar wie onze leerling echt is.

Gevarieerde specialismen: Met elkaar doen we het beste voor onze leerling.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT