De 5 dingen die je moet weten over het diploma voor leerlingen in het praktijkonderwijs

PRO/VSO

Alle leerlingen in het praktijkonderwijs komen in aanmerking voor een diploma. Minister Slob hoopt de wetswijziging vanaf schooljaar 2021-2022 door te voeren. Dus leerlingen kunnen vanaf 2022 een diploma krijgen. Maar er zijn pro-scholen die nu al diploma’s afgeven. Ook de Pijler behoort tot die groep.

1. Geen landelijk examen

Er komt geen landelijk examen, omdat de leerlingen niet allemaal hetzelfde onderwijs krijgen. Dit betekent een afronding op maat, die per leerling kan verschillen.

2. Portfolio

Aan het schooldiploma wordt een persoonlijk portfolio gekoppeld. Alle behaalde resultaten van de leerling worden in dit portfolio vastgelegd.

3. Eenduidige diplomering

Er komt een vast model voor het schooldiploma praktijkonderwijs, dit is geïnitieerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Het portfolio krijgt ruimte voor verschillende bewijsstukken en een vorm die past bij de school.

4. Geen landelijke norm

Er gaat geen landelijke norm gelden. Wel moet aan de start van de schoolcarrière duidelijk zijn waaraan de leerling moet voldoen om het schooldiploma te behalen.

5. Eigen schoolreglement

In de Wet op het voortgezet onderwijs wordt opgenomen dat alle pro-scholen een eigen reglement opstellen. Daarin staat waaraan een leerling moet voldoen. De school bepaalt zelf of de leerling voldoet aan die eisen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT