Diploma praktijkonderwijs

Alle leerlingen in het praktijkonderwijs komen vanaf schooljaar 2021-2022 in aanmerking voor een diploma. 

1. Geen landelijk examen

Er komt geen landelijk examen, omdat de leerlingen niet allemaal hetzelfde onderwijs krijgen. Dit betekent een afronding op maat, die per leerling kan verschillen.

2. Portfolio

Aan het schooldiploma wordt een persoonlijk portfolio gekoppeld. Alle behaalde resultaten van de leerling worden in dit portfolio vastgelegd.

3. Eenduidige diplomering

Er is een vast model voor het schooldiploma praktijkonderwijs, dit is geïnitieerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Het portfolio krijgt ruimte voor verschillende bewijsstukken en een vorm die past bij de school.

4. Geen landelijke norm

Er gaat geen landelijke norm gelden. Wel moet aan de start van de schoolcarrière duidelijk zijn waaraan de leerling moet voldoen om het schooldiploma te behalen.

5. Eigen schoolreglement

In de Wet op het voortgezet onderwijs wordt opgenomen dat alle pro-scholen een eigen reglement opstellen. Daarin staat waaraan een leerling moet voldoen. De school bepaalt zelf of de leerling voldoet aan die eisen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT