Medenzeggenschapsraad

Onze school geeft ouders en personeel de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door het management over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd. De MR geeft adviezen en heeft instemmingsrecht over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van het management kunnen worden gerealiseerd. Onze MR bestaat uit:

Voorzitter: Dhr. J. Hinrichs
Secretaris: Dhr. H. Schouten
Ouder: Vacature

Wanneer u vragen aan de MR heeft, kunt u contact opnemen via het e-mailadres: info@de-pijler.nl.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT