De Pijler is medeondertekenaar van het Convenant Veilige School.
In dit convenant staan alle werkafspraken die zijn gemaakt door o.a. de gezamenlijkescholen voor voortgezet onderwijs in Den Helder, politie, brandweer, justitie,
gemeente Den Helder, om de schoolveiligheid zo optimaal mogelijk te waarborgen.

Voor meer informatie zie het convenant veilige school.

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT