Stage

Het stagebureau is het arbeidstoeleidingskantoor voor Praktijkschool de Pijler. Leerlingen die stage lopen worden door medewerkers van het stagebureau begeleid vanaf het moment dat ze op zoek zijn naar een stageplaats totdat ze de school verlaten. Stagebegeleiding bestaat onder meer uit het onderhouden van contacten met werkgevers en stagebegeleiders, het voeren van evaluatiegesprekken, rapporteren en adviseren.

De keuze voor een stageplek voor een leerling wordt niet zomaar gemaakt. Voordat een leerling gaat stagelopen moet er een stagegeschiktheidsonderzoek (assessment) afgenomen worden om te bepalen op welk gebied de voorkeur van de leerling ligt en wat realistische mogelijkheden zijn. Vervolgens bekijken de assessoren (degenen die het onderzoek hebben afgenomen) op grond van de onderzoeksgegevens of een leerling stagerijp is. Hiermee wordt aangegeven dat een leerling er aan toe is om stage te lopen.

Naast stagebegeleiding biedt het stagebureau ook de mogelijkheid tot jobcoaching en arbeids(re)integratie van ex-leerlingen van praktijkschool de Pijler. Dit gebeurt in samenwerking met gemeente Den Helder of Texel.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl