Absentie

De ouder/ verzorger meldt de leerling tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch absent op tel.nr.:088-34 333 00.
Op stagedagen moet de leerling ook bij het stagebedrijf afgemeld worden. I

Indien de ouder/ verzorger nalaat de leerling absent te melden, dan wordt de ongeoorloofde absentie gezien als spijbelen. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT