Klachtenregeling

voor het primair en voortgezet onderwijs in Den Helder en omstreken. 

Algemene klacht

Bij een klacht van algemene aard richt u zich eerst tot de leerkracht en/ of de directie.

Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor klachten van algemene aard van onze stichting: mevr. C. van Eeten (lid raad van toezicht). Zij is bereikbaar via e-mailadres corrykort@hotmail.com.

De klacht kan ook doorgegeven worden aan het secretariaat van de klachtencommissie algemene aard. Die bekijkt of de klacht in behandeling genomen kan worden door de klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit een jurist en twee leden van aangesloten schoolbesturen (niet van de school waar de klacht vandaan komt).

Klacht machtsmisbruik

Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik (pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie en seksueel misbruik) kunt u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van onze school) contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school. Dit zijn mevr. D. Brink en dhr. E. Hogervorst.

Zij kunnen u eventueel naar de externe vertrouwenspersoon doorverwijzen en kunnen helpen het eerste contact te leggen. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school.

De twee externe vertrouwenspersonen van onze school zijn Ellen Labree en Inez Ursem, werkzaam bij de GGD Hollands Noorden. De externe vertrouwenspersonen kunt u schriftelijk en telefonisch (088- 0100555) bereiken.

GGD Hollands Noorden
T.a.v. Externe vertrouwenspersoon
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

Overwogen kan worden een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie Machtsmisbruik. Deze bestaat uit een jurist, een gezondheidszorgpsycholoog, een jeugdpsycholoog, een jeugdmaatschappelijk werker en (eventueel) een deskundige op het gebied dat van toepassing is.

De klachtencommissie handelt klachten af overeenkomstig de “Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs in Den Helder en omstreken” waarbij onze scholen aangesloten zijn.

Het adres is:
Secretariaat Klachtencommissie Onderwijs
T.a.v. de secretaris
Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder

e-mailadres: klachtencommissieonderwijs@hotmail.com 
Als u uw telefoonnummer doorgeeft, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

U kunt ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs. 0900 11 13 111.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT