Missie

Een passend antwoord geven op een diversiteit aan hulpvragen van onze leerlingen, om de kans op ontplooiing en participatie in de samenleving zo groot mogelijk te maken.
Om het juiste antwoord te kunnen geven op bedoelde hulpvragen streven we naar              deskundige medewerkers die zich in een positieve werkomgeving kunnen ontplooien.
Wij bieden onze specifieke deskundigheid ook aan aan het reguliere basis- en voortgezet        onderwijs in samenwerking met de verschillende werkverbanden.

Visie

In ons eigen onderwijsaanbod en bij het beantwoorden van hulpvragen van scholen en ouders buiten de school zijn we gericht op de specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. Het anderszijn en het respect voor het eigene van de leerlingen staan in onze benadering centraal. Primair voor ons handelen is het creëren van een veilig pedagogisch klimaat waarin autonomie, competentie en relatie sleutelbegrippen zijn. Hoofddoel is dat leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Ambitie

Het voortdurend verbeteren van de eigen bijdrage aan de speciale zorg en onderwijs waar leerlingen en ouders recht op hebben.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl