Begeleiding op het stageadres

De stageperiode is belangrijk voor de ontplooiing van de leerling in een praktijksituatie. Dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De stagebegeleider en de stagedocent informeren elkaar zo goed mogelijk over de leerling, zowel over de sterke als de zwakke punten.

De stagedocent bezoekt het stagebedrijf ongeveer een keer per maand om een gesprek te hebben met de leerling en de stagebegeleider. Er kan ook telefonisch contact zijn over de stage.

Indien er problemen ontstaan (bijv. als een leerling niet op het stagebedrijf komt), verwachten wij dat het stagebedrijf direct telefonisch contact opneemt met school zodat de stagebegeleiders snel en effectief kunnen optreden en grotere problemen kunnen voorkomen.

De stagebegeleider probeert de stageloper in aanraking te brengen met een zo breed mogelijk scala aan werkzaamheden, zodat op het einde van de stageperiode sprake is van een ruime ervaring.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl