Verzekering

De leerling is gedurende de stage verzekerd, voor zowel wettelijke aansprakelijkheid bij schade aan derden op het bedrijf of instelling, als voor ongevallen, d.m.v. een door de school afgesloten verzekering. Deze verzekering treedt pas in werking als de bedrijfsverzekering hier niet in voorziet.

De school bevordert dat stagiaires in het belang van orde en veiligheid, gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen in acht nemen en elke onveilige handeling vermijden. Schade ontstaan na een opdracht in een arbeidssituatie, is voor risico van het stagebedrijf. De ouders zorgen voor een ziektekosten- en WA-verzekering van de stageloper.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl