Wat een stageloper mag

Het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidstijdenwet zijn van toepassing op onze stagelopers. Werken met machines, gevaarlijke stoffen, in afgesloten ruimten, in de bouw e.d. kan gevaren met zich meebrengen, met name voor jeugdige werknemers en stagelopers.

Een risico-inventarisatie en —evaluatie geven inzicht in de eventuele gevaren op de werkvloer van het bedrijf. Een maatregel die geldt voor de veiligheid is dat er voor werknemers en dus ook voor een stageloper jonger dan 18 jaar altijd deskundig toezicht moet zijn. Het voordeel van deskundig toezicht is dat de jeugdigen werkzaamheden mogen uitvoeren die zonder toezicht verboden zouden zijn. Ze maken zich zo de nodige vaardigheden eigen om op 18-jarige leeftijd zelfstandig aan de slag te kunnen.

Jongeren lopen meer risico:

· Ze hebben minder werkervaring.
· Ze kunnen de gevaren veel minder goed inschatten.
· Er verandert veel in hun lichamelijke vermogens .
· Karaktervorming en het zoeken naar evenwicht is nog volop gaande.
· Ze hebben een sterke drang tot onderzoeken.
· Het uithoudingsvermogen is meestal geringer, zelfoverschatting van eigen krachten.


Enkele aandachtspunten voor deskundig toezicht:
· Zoek geschikte taken voor jeugdige werknemers.
· Besteed aandacht aan goede instructie en controleer of deze begrepen is (voordoen werkt vaak het beste).
· Zorg voor de noodzakelijke bescherming.
· Kan de begeleider eventueel ingrijpen in een productieproces?

Bron: kinder- en jeugdarbeid aan strenge regels gebonden (SZW-uitgave)
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl