Ziek- en afmeldingen

Indien een stagiair door ziekte en/of andere omstandigheden niet in staat is om naar het stagebedrijf te komen dient ten aller tijde, voor aanvang stage, zowel het stagebedrijf als het stagebureau hier door de leerling zelf van op de hoogte gebracht te worden.

Ouders dienen de stagiair/leerling bij school ziek te melden. Indien er niet afbericht is door de ouders/verzorgers wordt het verzuim als ongeoorloofd gezien en zo nodig gemeld aan de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de stageloper.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl